MOUKA TIŠNOV, s.r.o.

Přeskočit navigaci


CONTACT

MOUKA TISNOV, s.r.o.
Korab 133
666 01 Tisnov
Czech Republic

Phone: +420 549 415 783
Phone: +420 549 410 100 (switchboard)
Fax: +420 549 410 462
GSM: +420 722 815 714
(sales department)
E-mail: mouka@mouka.cz

Where we are

WE SUPPORT

Gallery Diana

KVALITA

Tisknout aktuální stránku

Kvalitu považujeme za nejdůležitější hodnotu produktu a podle toho k ní přistupujeme.
Komplexnost dodržování kvality v celém rozsahu výrobní i obchodní činnosti zaručuje systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2016. Ten je ve firmě zaveden od roku 1999, je každoročně interně i externě auditován a jednou za 3 roky dochází k recertifikaci.

Kvalita popruhu je dána zejména kvalitou vstupního materiálu. Proto věnujeme patřičnou pozornost výběru vhodných dodavatelů, kdy preferujeme ty dodavatele, kteří jsou schopni garantovat dodávky ve stabilní kvalitě a s požadovanými atesty a certifikáty.
Popruhy tkáme na jehlových stavech výhradně od švýcarské firmy Jakob Müller.
Kontrola kvality začíná kontrolou kvality každé dodávky materiálu a pokračuje ve všech fázích procesu výroby. K finální kontrole utkaného popruhu dochází při adjustaci, kde se vyřazují části, které nesplňují deklarované parametry.

Pevnost popruhů kontrolujeme ve vlastní zkušebně na ověřené trhačce.

Trhačka popruhů

Ke každému popruhu, který byl vyroben v naší firmě, Vám na požádání můžeme vystavit:

  • referenční štítek  - udává materiálové složení a hodnoty základních parametrů (šíře, tloušťka, váha, pevnost, tažnost, ...), které garantujeme.
  • atest  - obsahuje naměřené hodnoty pevnosti (N) a tažnosti (%) vztahující se k dané dodávce. Vystavení atestu je zpoplatněno.